Webinar: D’experiències a vivències: comprador 2021

06/07/2020
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4KUwD_kIRViBHdiq8unmOQ

En aquest nou webinar, Daniel Córdoba ens convidarà a acompanyar-lo en un viatge per les noves oportunitats que apareixen des de les necessitats i expectatives del comprador post Covid_19.